Ålands Volleyförbund

Ålands Volleybollförbund har ett administrativt samarbete med JIK:s volleybollsektion vilket bl a innebär att ÅVF:s information på Internet finns här som en separat del på JIK-Volleys hemsida.

Ålands volleybollförbund r.f (ÅVF) är grundat 1980 som en takorganisation för de åländska idrottsföreningar som har volleyboll i sin verksamhet. Förbundets syftemål är att befrämja tävlings- och motionsvolleybollen i landskapet Åland.

För närvarande är det endast Jomala IK som har tävlings- och aktivt ungdomsarbete på sitt program. ÅVF och JIK-Volley har därför sedan oktober 2009 ett samarbete som går ut på att JIK-Volley sköter den praktiska verksamheten för hela Åland.

Styrelserna för ÅVF och JIK-Volley är identiska. Det innebär en minskad byråkrati och minskade kostnader.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning är identisk för ÅVF och JIK-volley som du hittar på Volleybollens startsida.

Kontakt

Ålands Volleybollförbund r.f
PB 81
AX-22101 Mariehamn