Jicken Dragningslistor.

Annonser med vinstnummer publiceras i tidningen ÅLAND: 02.12, 07.12, 14.12 och 21.12.2022. Kalendern finns ännu att köpa hos: Kantarellen och Ombudet i Maxinge. JICKEN JULKALENDER 2022 DRAGNINGSLISTA Lucka 1: Julskinka: 593,1370. Övriga: 367, 718,1109, 1867,  1986, 2029,2258, 2384, 2778,  3156,3892. Toppvinst: 3351.   Lucka 2: Julskinka: 1021, 2036. Övriga: 139, 313, 692,1803,  2483, 2654, 2822, …

Jicken Dragningslistor. Läs mer »