Föreningsdokument

Alkohol och drogpolicy

JIK jämnställdhetsplan

Riktlinjer för barn och ungdomsverksamheten.

Åtgärder för att öka barns säkerhet och kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga ledare.

JIK’s stadgar