Idrottsröris 3-6 år

Idrottsröris vill ge barn möjlighet att röra på sig och ha roligt tillsammans med andra barn och sina föräldrar eller  någon annan vuxen genom fri lek och aktivitet. Den vuxne deltar själv och har ansvar för sitt/sina barn.

Lördagar kl. 10:00-11:00 på Vikingahallen. Startar 2.9.

Kostnad: 40,00€/termin + Jik medlemsavgift 5,00€.

Ledare

Pernilla Hjärne
0457 3313018
pernilla.hjarne[at]sahd.ax

Information finns även på facebook sidan: Idrottsröris Jomala