JICKEN Julkalender 2022.

Dragningslistorna publiceras i tidningen ÅLAND: 02.12, 07.12, 14.12, 21.12.

Kalendrar kan ännu köpas hos: Kantarellen och Ombudet i Maxinge.

  • JICKEN JULKALENDER 2022
  • DRAGNINGSLISTA
  • Lucka 1: Julskinka: 593,1370.
  • Övriga: 367, 718,1109, 1867, 1986, 2029,2258, 2384, 2778, 3156,3892. Toppvinst: 3351.
  • Lucka 2: Julskinka: 1021,2036.
  • Övriga: 139, 313, 692,1803, 2483, 2654, 2822, 2994, 3168, 3319, 3438.Toppvinst: 1865.
  • Lucka 3: Julskinka: 1442,2561. Övriga: 95, 876, 1063,1296, 1896, 2208, 3078, 3127, 3433, 3640, 3792.Toppvinst: 2764.