Jicken Dragningslistor.

Annonser med vinstnummer publiceras i tidningen ÅLAND: 02.12, 07.12, 14.12 och 21.12.2022.

Kalendern finns ännu att köpa hos: Kantarellen och Ombudet i Maxinge.


JICKEN JULKALENDER 2022

DRAGNINGSLISTA

Lucka 1: Julskinka: 593,1370.

Övriga: 367, 718,1109, 1867, 

1986, 2029,2258, 2384, 2778, 

3156,3892. Toppvinst: 3351.

 

Lucka 2: Julskinka: 1021, 2036.

Övriga: 139, 313, 692,1803, 

2483, 2654, 2822, 2994, 3168,

 3319, 3438.Toppvinst: 1865.

 

Lucka 3: Julskinka: 1442, 2561. 

Övriga 95, 876, 1063,

1296, 1896, 2208, 3078,

3127, 3433, 3640, 3792.

Toppvinst: 2764.

 

Lucka 4: Julskinka: 1198,

1502. Övriga: 89, 262, 621,

1735, 2286, 2295, 2588,

2819, 3173, 3249, 3359.

Toppvinst: 2577.

 

Lucka 5: Julskinka: 281,

2841. Övriga: 60, 1011,

1108, 1196, 1531, 1557,

1687, 2324, 2789, 3273,

3843. Toppvinst: 1287.

 

Lucka 6: Julskinka: 3010,

3796. Övriga: 30, 62, 741,

1311, 1630, 1802, 2328,

2411, 3126, 3578, 3846.

Toppvinst: 1054.

 

 

Lucka 7: Julskinka: 1441,

3312. Övriga: 623, 1060,

1479, 1778, 2406, 3067,

3138, 3231, 3552, 3837,

3994. Toppvinst: 1192.


Lucka 8: Julskinka: 1439,

3441. Övriga: 94, 697, 725,

869, 2201, 2302, 2345,

2538, 2766, 2904, 3737.

Toppvinst: 795.


Lucka 9: Julskinka: 2079,

2508. Övriga: 322, 769,

1523, 1762, 1870, 2272,

3121, 3431, 3700, 3746,

3957. Toppvinst: 1809.

KONTAKT
Verksamhetsledare
Hannah Blom

04573453502
info@jik.ax