Kalender

Inga händelser på kommande

Inloggning

Föreningsdokument

Jomala IKs stadgar


2002 antog JIK en antidrog-policy om hur föreningen vill verka för att förhindra användningen av droger

JIKs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

JIKs handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling

 

 

Verksamhetsplan- och berättelse