Jomala IK medlemsavgifter

Junior under 18 år 5 €

Senior 18 och äldre 15 €

Understödande medlem 20 €